دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی فناوری و اطلاعات IT

استاد وهاب عطار علیایی

سال 1395

تعداد صفحه 16

منتشر شده در ۱۳ دی ۱۳۹۵


توضیحات متوجه شدم از درس مهندسی فناوری اطلاعات 2 استاد علیایی

برای ارسال نظر وارد شو.