دانشگاه امام صادق

رشته حسابداری

استاد دکتر فخاری

سال 1394

تعداد صفحه 83

منتشر شده در ۱۷ آذر ۱۳۹۵


اسناد تجاری شامل برات، سفته و چک

برای ارسال نظر وارد شو.