دانشگاه امام صادق

رشته حسابداری

استاد دکتر فخاری

سال 1394

تعداد صفحه 91

منتشر شده در ۱۷ آذر ۱۳۹۵


مباحثی پیرامون ورشکستگی

برای ارسال نظر وارد شو.