دانشگاه امام صادق

رشته حسابداری

استاد دکتر فخاری

سال 1394

تعداد صفحه 115

منتشر شده در ۱۷ آذر ۱۳۹۵


اسناد تجاری بر اساس مقررات بین المللی، این جزوه مناسب کارشناسی ارشد نیز است.

برای ارسال نظر وارد شو.