دانشگاه صنعتی امیرکبیر

رشته مدیریت دولتی

استاد احمدی

سال 1393

تعداد صفحه 15

منتشر شده در ۰۵ اسفند ۱۳۹۵


قیمت 994 تومان

مطلب پیرامون درونی کردن ارزش ها وارمان های یک جامعه ایدئال است

برای ارسال نظر وارد شو.