دانشگاه آزاد اسلامی کرج

رشته مهندسی مکانیک

استاد دکتر نیک الهام

سال 1392

تعداد صفحه 63

منتشر شده در ۰۴ دی ۱۳۹۵


مباحث مختلف آزمایشگاه مکانیک سیالات در این جزوه پوشش داده شده است مثل:
1-هدف از ازمایش
2-تجزیه و تحلیل تئوری
3-شرح دستگاه و وسائل
4-روش آزمایش
5-محاسبات، بحث و نتیجه گیری

برای ارسال نظر وارد شو.