دانشگاه علم و صنعت ایران

رشته مهندسی مکانیک

استاد شاهرخ حسینی هاشمی

تعداد صفحه 253

منتشر شده در ۱۶ دی ۱۳۹۵


فراگیری مفاهیم بنیادی دینامیک مهندسی و فرموله کردن ریاضی پدیده های فیزیک با ماهیت سینماتیکی و سینتیکی، ایجاد توانایی جهت تحلیل دینامیکی ذره، ذرات مادی و اجسامی صلب و اعمال قوانین حاکم، همراه با پرورش دید کاربردی از اهداف این جزوه است.

برای ارسال نظر وارد شو.