رشته معماری

استاد ساسان رشیدیان

سال 1392

تعداد صفحه 70

منتشر شده در ۱۷ دی ۱۳۹۵


سرفصل های این جزوه:
معرفی انوا نور در فضای داخمی و خارجی
معرفی انوا چراغ و لامپ و لوستر
انتخاب انوا نورپردازی فضای داخمی و خارجی
معرفی و تحمیل نمونه نورپردازی و رنگ اجراشده اعضای گروه و افراد غیر
شناخت انوا رنگ در فضای معماری
رابطه رنگ و نور در فضای معماری
شناخت انوا پالت رنگ و ارتباط آن با فضای معماری

برای ارسال نظر وارد شو.