دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

استاد آقاسی

سال 1391

تعداد صفحه 85

منتشر شده در ۱۹ آبان ۱۳۹۵