دانشگاه تهران

رشته مهندسی مکانیک

استاد دکتر ترابی

سال 1395

تعداد صفحه 32

منتشر شده در ۰۶ آبان ۱۳۹۵


این جزوه به صورت پراکنده توسط علی رمضانی در تلگرام قرار داده شده بود که ما آن را جمع آوری کرده و در یونش قرار دادیم

برای ارسال نظر وارد شو.