دانشگاه تهران

رشته مدیریت

استاد مسعود قرئلی

سال 1395

تعداد صفحه 32

منتشر شده در ۳۰ آذر ۱۳۹۵


تئوری های مدیریت به زبان ساده

برای ارسال نظر وارد شو.