دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی مکانیک

استاد سعید بهزادی پور

سال 1390

تعداد صفحه 143

منتشر شده در ۱۶ دی ۱۳۹۵