جزوه قانون برگذاری مناقصات

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

رشته مهندسی عمران

سال 1395

تعداد صفحه 23

منتشر شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۵


فایل جامع از قانون برگذاری مناقصات

برای ارسال نظر وارد شو.