جزوه ماتریس‌ها و حل دستگاه معادلات خطی

دانشگاه تهران

رشته مهندسی مکانیک

سال 1395

تعداد صفحه 20

منتشر شده در ۰۹ آبان ۱۳۹۵