جزوه مبانی برنامه نویسی به زبان پایتون

دانشگاه صنعتی شریف

استاد احسان عطایی

سال 1394

تعداد صفحه 350

منتشر شده در ۲۶ بهمن ۱۳۹۵