دانشگاه تهران

رشته کارآفرینی

استاد دکتر گلرد

سال 1395

تعداد صفحه 133

منتشر شده در ۱۴ دی ۱۳۹۵


موفقیت، مسیر شغلی، نگرش به کسب و کار، اهداف کسب وکار، انواع کسب و کار، تغییرات جهانی، کارآفرینی، تعاریف و نظریه ها، کارآفرین، انواع کارآفرینی، فرآیند کارآفرینی، چگونگی راه اندازی کسب و کار

برای ارسال نظر وارد شو.