دانشگاه تهران

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

استاد جوان

سال 1394

تعداد صفحه 65

منتشر شده در ۰۹ آذر ۱۳۹۵


سرفصل های جزوه مبانی کامپیوتر عبارت اند از: زیان های برنامه نویسی و اصول ریاضی کامپیوتر، چگونگوی نگهداری داده ها در کامپیوتر، فلوچارت، ساختار های شرطی و گردشی، توابع بازگشتی و آرایه ها هستند

برای ارسال نظر وارد شو.