جزوه مبانی کامپیوتر

دانشگاه تهران

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

استاد جوان

سال 1394

تعداد صفحه 65

منتشر شده در ۰۹ آذر ۱۳۹۵


سرفصل های جزوه مبانی کامپیوتر عبارت اند از: زیان های برنامه نویسی و اصول ریاضی کامپیوتر، چگونگوی نگهداری داده ها در کامپیوتر، فلوچارت، ساختار های شرطی و گردشی، توابع بازگشتی و آرایه ها هستند

برای ارسال نظر وارد شو.