دانشگاه تهران

رشته مهندسی برق

استاد دکتر حسین ایمان عینی

سال 1395

تعداد صفحه 259

منتشر شده در ۲۳ بهمن ۱۳۹۵


قیمت 6،000 تومان

این جزوه مشتمل بر مباحث زیر است:
فصل اول:تاریخچه و معرفی اجمالی انواع مبدلهای توان بالا و کاربردهای آن-فصل دوم: کلیدهای هادی توان بالا و نکات کلیدزنی مربوط به آنها و طراحی عملی-فصل سوم: معرفی اینورترهای چندسطحی و انواع توپولوژی آنها و معرفی انواع روشهای کنترل و مدولاسیون مربوط به آن-فصل چهارم: یکسوکننده های چندپالسه و یکسوکننده های فعال-فصل پنجم: انواع توپولوژی های مبدلهای AC به AC و اصول کاری ترانسفورمرهای الکتریکی-فصل ششم: اثرات EMI در مبدلهای الکترونیک قدرت

برای ارسال نظر وارد شو.