دانشگاه صنعتی شریف

رشته مدیریت

استاد دکتر آراستی

سال 1395

تعداد صفحه 41

منتشر شده در ۰۶ آبان ۱۳۹۵


با تشکر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و محمدرضا حسین پور(HSP) که این جزوه به همت او گردآوری شده

برای ارسال نظر وارد شو.