دانشگاه صنعتی شریف

استاد دکتر امیر اخلاصی

سال 1395

تعداد صفحه 84

منتشر شده در ۱۶ دی ۱۳۹۵


مقدمات بازاریابی و سرفصل دروس
مفاهیم کلیدی بازاریابی
نیاز، خواسته و تقاضا
محصولات، خدمات و تجربه ها
ارزش، رضایت و کیفیت
تبادل، داد و ستد ) transaction ) و ارتباطات
بازارها:
Marketing Management Practice
سرفصل وظایف یک مدیر مارکتینگ:
فلسفه های مدیریت بازاریابی:
رفتار مصرف کننده (Consumer and Business Buyer behavior)
فاکتور فرهنگی
فاکتور اجتماعی
فاکتورهای شخصی
عوامل روانشاختی
The Buyer Deceison Process )فرآیند تصمیم گیری برای خرید(
The buyer decision process for new products
چند نکته از مقاله ی stoney buyers, eager sellers
Business Buyer Behavior
نکاتی از کیس استارباکس
Market Segmentation, Targeting & Positioning
Market Segmentation
Segmentation's levels
How to segment a market? (Consumer)
Multiple Segmentaion bases
Segmenting Customer in Industrial Markets
Targeting ( Coverage Strategy )
استراتژی بازاریابی
Developing Marketing Strategies and Plans :
ماتریس product development grid یا انسوف
مدل استراتژی های رشد
جایگاه استراتژی بازاریابی در بین استراتژی های شرکتی چیست؟
product strategy
تقسیم بندی محصول
product manager
وظایف اصلی product manager :
استراتژی برند
Packaging
Labeling
توسعه محصول
Pricing Consideration and strategies
اشتباهات رایج در قمیت گذاری
فاکتورهای درونی
فاکتورهای بیرونی:
روش های قیمت گذاری
استراتژی های تعدیل روی قیمت (Price-adjustment Strategies)
Discount and Allowance
Segmented Pricing
Psychological Pricing
Promotional Pricing
International Pricing
Integrated Marketing Communication
روش های ارتباط با بازار
Advertising
Mission
Money
Messege
Media
Measurement
Sales Promotion
ابزارهای promotion برای end-user
Trade Promotion tools
Public Relations (PR)
Personal Selling & Direct Marketing
Sales force structure
Team Selling
Recruiting and Selecting Salespeople
Time and duty analysis
Sales Force automation system
Supervising Salespeople
The presnoal selling Process
Good Seller Vs Bad Seller

برای ارسال نظر وارد شو.