دانشگاه صنعتی شریف

رشته مدیریت

استاد دکتر اخلاصی

سال 1394

تعداد صفحه 84

منتشر شده در ۰۶ آبان ۱۳۹۵


با تشکر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و محمد قربانیان و سجاد احمدی که این جزوه به همت آنها گردآوری شده

برای ارسال نظر وارد شو.