جزوه مدیریت تحول (جاری سازی استراتژیک)

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مدیریت

استاد دکتر لشکربلوکی

سال 1395

تعداد صفحه 84

منتشر شده در ۰۶ آبان ۱۳۹۵


با تشکر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و مهدی حبیبی که این جزوه به همت او گردآوری شده

برای ارسال نظر وارد شو.