دانشگاه صنعتی شریف

رشته مدیریت

استاد دکتر شیخ زاده

سال 1395

تعداد صفحه 98

منتشر شده در ۰۶ آبان ۱۳۹۵


با تشکر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و محمد قربانیان و سجاد احمدی که این جزوه به همت آنها گردآوری شده

برای ارسال نظر وارد شو.