دانشگاه تهران

رشته کارآفرینی

استاد دکتر چیت سازان

سال 1395

تعداد صفحه 80

منتشر شده در ۱۵ دی ۱۳۹۵


تجزيه و تحليل سر به سری، بودجه بندی سرمايه ای، ارزش زمانی پول.
به همراه نمونه سوال و جواب و جداول ارزش آتی، ارزش آتی اقساط، ارزش فعلی و ارزش فعلی اقساط.

برای ارسال نظر وارد شو.