دانشگاه آزاد اسلامی کرج

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

تعداد صفحه 190

منتشر شده در ۱۱ دی ۱۳۹۵


جزوه جامع تایپ شده شامل ۶ فصل:
مقدمه، ارزیابی کارایی پردازنده‌ها، دستورات زبان ماشین، طراحی واحد محاسبه و منطق (ALU)، طراحی یک پردازنده ساده، بهبود کارآيی به کمک پايپلاين کردن

برای ارسال نظر وارد شو.