دانشگاه تهران

رشته مهندسی مکانیک

استاد دکتر پرویزی

سال 1395

تعداد صفحه 83

منتشر شده در ۲۱ فروردین ۱۳۹۶