جزوه منابع انسانی

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مدیریت

سال 1394

تعداد صفحه 31

منتشر شده در ۰۶ آبان ۱۳۹۵


با تشکر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

برای ارسال نظر وارد شو.