جزوه نظریه بازی ها برای مدیران

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مدیریت

استاد دکتر طالبیان

سال 1394

تعداد صفحه 56

منتشر شده در ۰۶ آبان ۱۳۹۵


با تشکر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و مهدی حبیبی که این جزوه به همت او گردآوری شده

برای ارسال نظر وارد شو.