دانشگاه تهران

رشته کارآفرینی

استاد دکتر سید فرهاد موسوی

سال 1395

تعداد صفحه 178

منتشر شده در ۱۴ دی ۱۳۹۵


شامل ۸ فصل در مورد فرایند BPM، BPMS، EVET، Objects، BPMN، Activity، Swim Lans، Data، Pool، Artifacts و ...

برای ارسال نظر وارد شو.