دانشگاه تهران

رشته کارآفرینی

استاد دکتر جليل خاوندكار

سال 1395

تعداد صفحه 286

منتشر شده در ۱۷ دی ۱۳۹۵


مدل عمومی کارآفرینی
تاریخ تطور کارآفرینی تا اقتصاد دیجیتال
شناخت فتاوری اطلاعات به عنوان صنعت
روند های کسب و کار الکترونیکی
الگو ها و چارچوب به کارگیری فناوری اطلاعات
شهر الکترونیک
مدل کسب و کار در ICT
فرصت های کارافرینی و کسب و کار در ICT
دولت الکترونیک
برنامه های ملی کسب و کار ICT
تجارب ایرانی کسب و کار در ICT
بازدید و تحلیل

برای ارسال نظر وارد شو.