دانشگاه شهید بهشتی

رشته مهندسی عمران

استاد استاد فریدون هدایت

سال 1395

تعداد صفحه 30

منتشر شده در ۱۸ خرداد ۱۳۹۶


خلاصه کانی ها و سیلکات ها با خواص و ویژگی شان

برای ارسال نظر وارد شو.