دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی فناوری و اطلاعات IT

سال 1395

تعداد صفحه 10

منتشر شده در ۲۴ خرداد ۱۳۹۶


قیمت 1،000 تومان

10 فصل
تمامی نکات و فرمول های مورد نیاز

برای ارسال نظر وارد شو.