رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

استاد علیرضا کرمی محمد ابادی

سال 1395

منتشر شده در ۱۳ تیر ۱۳۹۶


طراحی سیستم خبره برای راهنمای توریست با استفاده ار APIگوگل
بیان ویژگی های یک سیستم خبره -.راهنمای نکات اصلی

برای ارسال نظر وارد شو.