دانشگاه آموزش عالی صالحان قائم شهر

رشته مهندسی فناوری و اطلاعات IT

سال 1395

تعداد صفحه 10

منتشر شده در ۰۷ آذر ۱۳۹۵


مربوط به درس سیستم های تصمیم یار

برای ارسال نظر وارد شو.