دانشگاه آموزش عالی صالحان قائم شهر

رشته مهندسی فناوری و اطلاعات IT

استاد رضوانی

سال 1395

تعداد صفحه 7

منتشر شده در ۰۷ آذر ۱۳۹۵


مربوط به درس سیستمهای تصمیم یار

برای ارسال نظر وارد شو.
محمدحسین امیری در ۰۷ آذر ۱۳۹۵ گفته:
خیلی عالی بود و واقعا بهش نیاز داشتم