دانشگاه شهید بهشتی

رشته اقتصاد حمل و نقل

استاد حمید سیادت موسوی

سال 1395

تعداد صفحه 86

منتشر شده در ۲۵ بهمن ۱۳۹۵


مقاله ی فوق نگاهی کلی به فرصت ها و منافع توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی می باشد که توسط استاد حمید سیادت موسوی ارایه شده.

برای ارسال نظر وارد شو.