دانشگاه صنعتی اصفهان

رشته مهندسی مکانیک

استاد دکتر مهران مرادی

سال 1390

تعداد صفحه 21

منتشر شده در ۲۰ بهمن ۱۳۹۵


باتشکر از مهندس علی نصر

برای ارسال نظر وارد شو.