دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

رشته مهندسی عمران

استاد عبدالمتين ستايش

سال 1394

تعداد صفحه 245

منتشر شده در ۲۵ دی ۱۳۹۵


فصل اول : آشنایی با مکانیک خاک و منشاء خاک و سنگ فصل دوم : ترکیب خاک، حدود اتربرگ فصل سوم : طبقه بندی خاك فصل چهارم : جريان آب در خاك فصل پنجم : تنش موثر در توده خاك، فشار تراوش، جوشش فصل ششم : تنش در توده خاك در اثر سربار فصل هفتم: نشست خاك فصل هشتم : مقاومت برشی خاك فصل نهم : فشار جانبی خاك

برای ارسال نظر وارد شو.