دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

سال 1395

تعداد صفحه 26

منتشر شده در ۳۰ دی ۱۳۹۵


قیمت 10،000 تومان

موضوع : توضیح استاندارBPMN2دررسم فرآیند های سازمانی
این پروژه نمره کامل گرفته است

برای ارسال نظر وارد شو.