کتاب برنامه نویسی تابعی در مقابل برنامه نویسی شی گرا (object oriented vs functional programming)

رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

سال 1395

تعداد صفحه 50

منتشر شده در ۱۱ بهمن ۱۳۹۵


در اینجا مزایا و ویژگی های برنامه نویسی به صورت تابعی و شی گرا بیان شده ایت و این دو نوع برنامه نویسی باهم مقایسه شده است.
انتشارات اوریلی مجموعه ای از کتب دیجیتالی خود را به رایگان عرضه کرده است، این کتب بسیار مفید است و اکثرا به شکل مقاله‌های بلند هستن و اتفاقا این باعث می شه بیشتر توصیه شون کنیم. می توانسریع و سر راست در مورد یک موضوع مهم اطلاعات کسب کرد. این کتاب به زبان انگلیسی است.

برای ارسال نظر وارد شو.