رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

سال 1395

تعداد صفحه 50

منتشر شده در ۱۱ بهمن ۱۳۹۵


در اینجا مزایا و ویژگی های برنامه نویسی به صورت تابعی و شی گرا بیان شده ایت و این دو نوع برنامه نویسی باهم مقایسه شده است.
انتشارات اوریلی مجموعه ای از کتب دیجیتالی خود را به رایگان عرضه کرده است، این کتب بسیار مفید است و اکثرا به شکل مقاله‌های بلند هستن و اتفاقا این باعث می شه بیشتر توصیه شون کنیم. می توانسریع و سر راست در مورد یک موضوع مهم اطلاعات کسب کرد. این کتاب به زبان انگلیسی است.

برای ارسال نظر وارد شو.