دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

استاد مهدی حمیدی

سال 1395

تعداد صفحه 405

منتشر شده در ۱۷ آبان ۱۳۹۵


نویسنده مایکل اونان - ترجمه علی اکبر محمدی حسن آبادی

برای ارسال نظر وارد شو.