دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

استاد مهدی حمیدی

سال 1395

تعداد صفحه 554

منتشر شده در ۱۷ آبان ۱۳۹۵


نوشته کنت هافمن،ری کنز - ترجمه جمشید فرشیدی

برای ارسال نظر وارد شو.