دانشگاه صنعتی شریف

رشته مدیریت

استاد گریگوری منکیو

سال 1393

تعداد صفحه 104

منتشر شده در ۰۶ آبان ۱۳۹۵


با تشکر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و مهدی حبیبی که این جزوه به همت او گردآوری شده

برای ارسال نظر وارد شو.