کتاب خلاصه کتاب اقتصاد کلان

دانشگاه صنعتی شریف

رشته مدیریت

استاد گریگوری منکیو

سال 1393

تعداد صفحه 104

منتشر شده در ۰۶ آبان ۱۳۹۵


با تشکر از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و مهدی حبیبی که این جزوه به همت او گردآوری شده

برای ارسال نظر وارد شو.