کتاب تحقيق در عمليات ١ عادل آذر

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

رشته مدیریت

استاد عادل آذر

سال 1395

منتشر شده در ۲۸ دی ۱۳۹۵