کتاب لیبرمن (تحقیق در عملیات)

استاد نویسنده:هیلیر و لیبرمن

منتشر شده در ۱۷ بهمن ۱۳۹۵