کتاب وارن بافت (بورس بازی با 52 میلیارد دلار ثروت)

دانشگاه آزاد اسلامی پرند

رشته مهندسی صنایع

استاد عباس صمصامی

سال 1395

تعداد صفحه 12

منتشر شده در ۰۴ دی ۱۳۹۵


به انضمام 33 اصل سرمایه گذاری و ...

برای ارسال نظر وارد شو.