کتاب اقتصاد کلان دکتر تیمور رحمانی جزوه پارسه

دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر

رشته علوم اقتصادی

استاد استاد سلیمی

سال 1394

تعداد صفحه 204

منتشر شده در ۰۱ بهمن ۱۳۹۵


قیمت 10،000 تومان

چرخه تولید و درآمد، محاسات ملی و شاخص قیمت ها
مدل های درآمد مخارج
مدل های IS-LM و سیاست های پولی و مالی
تحلیل های اقتصاد باز
مدل های عرضه و تقاضای کل
منحنی فلیپس و نظریه های تورم
نظریه های مصرف
نظریه های تقاضای پول
عرضه پول

برای ارسال نظر وارد شو.