دانشگاه صنعتی شریف

رشته مهندسی برق

استاد دکتر پیشرو-نیک

سال 1395

تعداد صفحه 744

منتشر شده در ۱۴ بهمن ۱۳۹۵


کتاب آمار احتمال نوشته دکتر پیشرو نیک

برای ارسال نظر وارد شو.