رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)

استاد Jesse Schell

تعداد صفحه 518

منتشر شده در ۱۸ اردیهشت ۱۳۹۶


کتاب به زبان انگلیسی میباشد .

برای ارسال نظر وارد شو.