دانشگاه رازی کرمانشاه

راه های ارتباطی

  • آدرس: کرمانشاه، کرمانشاه، باغ ابريشم – دانشگاه رازي – سازمان مركزي

  • وب سایت: http://www.razi.ac.ir

  • تلفن: 4277617 - 0831

معرفی

دانشگاه رازی در بهمن ماه سال ۱۳۵۱ در شهر کرمانشاه با عنوان «دانشکده علوم کرمانشاهان» شروع به فعالیت نمود.